În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecția datelor – GDPR

Știm cât este de important ca datele dumneavoastră sa fie păstrate în siguranță. În acest sens, dorim sa va asiguram ca protejarea datelor este extrem de importanta și fundamentala și pentru noi la fel ca și pentru dumneavoastră. 

1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Compania  S.C. SIBIS CONCEPT COMPANY S.R.L. – C.U.I. 38359096, Nr. Reg. Com.: J08/2851/2017, operatorul magazinului on-line www.etutun.ro, declară că toate datele personale (mai departe, „date”) sunt considerate strict confidențiale și sunt tratate în conformitate cu legile în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
SIBIS CONCEPT COMPANY S.R.L. a luat cunoștință despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „Regulamentul”) și în special de obligațiile care revin oricărui Operator de date cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate pentru noi. În consecință, acordăm cea mai mare atenție datelor personale și protecției acestora. În cadrul acestor Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal („Principii”), dorim să vă informăm ce date personale colectăm despre dumneavoastră și cum le folosim în continuare.

 • Definiții

Conform Regulamentului, părțile agreează următoarele definiții:

 • „Date cu caracter personal”: desemnează orice informații (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita în continuare „persoana interesata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, precum un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „Operator”: desemnează S.C. SIBIS CONCEPT COMPANY S.R.L., care stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemnează orice operațiune sau orice ansamblu de operațiuni efectuate sau nu de către Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispoziție, apropierea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea acestora

2.   Datele cu caracter personal și prelucrarea acestora

2.1.  Categorii de date cu caracter personal
În cazul în care cumpărați de la noi, colectăm:

 • Numele și datele de contact. Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa de facturare, numărul de telefon și detaliile bancare privind facturarea
 • Datele care apar pe durata existenței contractului – produsele achiziționate
 • Cod Numeric Personal dacă doriți o soluție de finanțare

Dacă sunteți membru cu cont , colectăm:

 • Numele și datele de contact. Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa de facturare, numărul de telefon, datele bancare privind facturarea.
 • Datele de autentificare. Numele de utilizator și parola. Nu avem acces la parola propriu-zisă.

Dacă vă abonați la mesajele noastre de marketing, colectăm:

 • Numele și datele de contact – adresa de e-mail și prenumele.

În plus, procesăm următoarele date personale:

 • Detalii din mesajele dintre SIBIS CONCEPT COMPANY și client

2.2.  Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Furnizarea de servicii și îmbunătățirea acestora. Pentru a putea presta și îmbunătăți serviciile oferite spre satisfacția dvs., procesăm datele dvs. personale. Mai exact, acestea includ:
  • Procesarea comenzilor de produse sau servicii, comandate fie prin pagina noastră Web www.etutun.ro, fie prin linia telefonică pentru clienți, fie prin pagina din site-urile de socializare (Facebook, Instagram). Aici, motivul juridic este că datele sunt indispensabile pentru executarea contractului de cumpărare, iar unele informații sunt indispensabile pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, documentele contabile).
  • Notificarea privind disponibilitatea produselor. În cazul în care solicitați monitorizarea disponibilității unui articol, procesăm datele dvs. personale pe baza acordului dvs.
  • Serviciul de asistență clienți. Pentru a oferi servicii clienților și a elimina eventualele probleme în executarea contractului de vânzare procesăm datele personale în baza necesității respectării acestor contracte.
  • Comunicarea. Utilizăm datele colectate în scopul comunicării cu dvs. într-un mod personalizat. De exemplu, vă putem contacta prin telefon, prin e-mail sau prin alte mijloace, pentru a vă reaminti că aveți produse în coșul de cumpărături on-line, pentru a vă ajuta să finalizați comanda, pentru a vă comunica starea curentă a cererii, a comenzii sau a reclamației dvs., pentru a obține informații suplimentare, dacă este cazul sau pentru a vă anunța că trebuie să acționați pentru a vă menține contul în stare activă.
 • Protecție, securitate și soluționarea disputelor. Putem prelucra datele și dintr-un interes legitim, care constă în a asigura protecția și securitatea sistemelor și a clienților noștri, pentru prevenirea și detectarea fraudelor, rezolvarea litigiilor și implementarea acordurilor noastre , pe baza interesului legitim.
 • Oferte de marketing Newsletter
  • Scrisoarea informativă trimisă prin e-mail (comunicări comerciale)
   • Vă trimitem comunicări comerciale referitoare la  ofertele actuale și reducerile noastre. Aveți întotdeauna posibilitatea de a refuza aceste comunicări comerciale, folosind link-ul pentru dezabonare din fiecare e-mail. Pentru dezabonare, puteți contacta, de asemenea, direct serviciul nostru clienți sau prin email la adresa contact@etutun.ro
   • În cazul dezabonării de la mesajele comerciale, nu vom mai utiliza datele dvs. electronice de contact în aceste scopuri. Vom reîncepe utilizarea acestora doar dacă vă înscrieți sau dacă le solicitați în mod expres.
  • Aveți dreptul să obiectați oricând și gratuit față de o astfel de prelucrare. Datele de contact sunt furnizate la sfârșitul acestui document.

2.3.  Transferul datelor personale către terți
Informațiile dvs. personale vor fi transmise unor terți sau vor fi intermediate altfel, numai în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea contractului de vânzare pe baza unui interes legitim sau dacă v-ați exprimat în prealabil acordul.

 • a) companiilor emitente de carduri de credit, furnizorilor de servicii de plată pentru procesarea plăților și băncilor, pe baza comenzii dvs., în vederea executării contractului de vânzare
 • b) companiilor de transport, în scopul livrării produselor sau a serviciilor comandate de dvs. și al soluționării reclamațiilor, inclusiv rezilierea contractului
 • c) terților, de exemplu procurorilor și tribunalelor, în scopul recuperării sau al încheierii oricărui contract cu dvs.;
 • d) autorităților publice (de exemplu, poliției)

3.   Contul clientului și cumpărarea fără înregistrare

 • a) Atunci când alegeți sa  creați un cont de client, care este protejat cu o parolă. În contul dvs. de client aveți acces la propriile date, inclusiv la editarea acestora, puteți consulta datele privind comenzile finalizate și cele incomplete și puteți modifica trimiterea buletinelor informative. Prin intermediul contului de client, puteți gestiona atât datele cu caracter personal, cât și expedierea buletinelor informative.
 • b) Dacă nu doriți să creați un cont de client pentru cumpărături, puteți cumpăra direct, fără înregistrare, fără a fi membru.

4.   Securitatea datelor cu caracter personal și durata stocării acestora

4.1.  Securitatea datelor personale

 • a) Datele dumneavoastră se transmit în formă criptată. Vom folosi sistemul de codificare SSL (secure socket layer). Securizăm pagina noastră Web și celelalte sisteme, prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii și a distrugerii datelor dvs., împotriva accesării acestora de către persoane neautorizate, a modificării sau a difuzării acestora.
 • b) Operatorul va prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent fata de persoana vizata;
 • c) Operatorul va colecta datele personale în scopuri determinate, explicite și legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea într-un mod incompatibil acestor scopuri;
 • d) Operatorul se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • e) Operatorul va păstra datele într-o forma care sa permită identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesara îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate;
 • f) Operatorul garantează ca datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;
 • g) Operatorul se obliga sa pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsura sa demonstreze ca prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, revizuind și actualizând în mod activ respectivele măsuri;
 • h) Măsurile tehnice și organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării;
 • i) Operatorul se obliga sa păstreze evidentele activităților de prelucrare aflate în responsabilitatea sa, sa coopereze cu autoritatea de supraveghere și sa pună la dispoziția acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate în scopul monitorizării operațiunilor de prelucrare respective;
 • j) Operatorul se asigura ca persoanele autorizate (sub-contractorii, furnizorii de servicii de transport) care prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidențialitatea sau au o obligație statutara adecvata de confidențialitate;
 • k) În cazul în care operațiunile de prelucrare sunt susceptibile sa genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Operatorul va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor.
 • l) Accesul la contul dvs. de client este posibil numai după introducerea parolei personale. În acest context, am dori să vă atenționăm că este absolut necesar să nu divulgați datele dumneavoastră de acces unor terțe persoane, iar, după încheierea sesiunii dvs. în contul de client, să închideți întotdeauna fereastra browser-ului, în special în cazul în care folosiți computerul în comun cu alți utilizatori. SIBIS CONCEPT COMPANY nu își asumă responsabilitatea abuzurilor în privința unor parole folosite, cu excepția cazului în care situația a fost cauzată direct de către SIBIS CONCEPT COMPANY.

4.2.  Timpul de procesare
Procesăm și stocăm datele cu caracter personal

 • pe o perioadă absolut necesară pentru a asigura toate drepturile și obligațiile care rezultă din contractul de vânzare, mai precis pe durata comenzii, a perioadei de garanție și a duratei medii de viata a produsului
 • pe durata existenței contului de client în site www.etutun.ro.
 • pe durata cât SIBIS CONCEPT COMPANY, în calitate de administrator, este obligat să păstreze informațiile, în conformitate cu reglementările juridice generale. Documentele contabile, de exemplu facturile emise de SIBIS CONCEPT COMPANY, sunt arhivate conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora.
 • Acordul pentru notificarea privind disponibilitatea mărfurilor rămâne în vigoare pe termenul disponibilității informațiilor trimise sau până la revocarea acestuia.
 • Acordul privind ofertele de marketing este valabil până la revocarea acestuia

În celelalte cazuri, timpul de procesare decurge din scopul prelucrării sau este dictat de reglementările privind protecția datelor personale.

5.   Drepturile subiecților datelor

 • a) În cazul în care procesăm datele dvs. personale, puteți solicita gratuit informații privind prelucrarea datelor personale proprii.
 • b) În cazul în care credeți că prelucrarea datelor personale nu respectă protecția datelor dvs. personale și contravine reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, puteți cere explicații, puteți solicita înlăturarea situației astfel apărute și, mai ales, puteți cere corectarea, completarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal.
 • c) De asemenea, aveți dreptul oricând să adresați solicitarea dvs. Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • d) Acordul dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat oricând doriți. Dacă vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor personale, acestea vor fi șterse; aceste măsuri nu afectează însă datele personale necesare pentru ca SIBIS CONCEPT COMPANY să-și poată îndeplini obligațiile legale (de ex. executarea comenzilor deja preluate) sau pentru protejarea intereselor sale legitime. Eliminarea datelor personale are loc și atunci când acestea nu sunt necesare pentru scopul propus sau în cazul în care stocarea datelor dvs. este inadmisibilă, din alte motive prevăzute de legislație.

6.   Contactați-ne

Dacă aveți orice fel de întrebări, comentarii și cereri cu privire la aceste Principii, contactați-ne la adresa  Str. Zizinului, nr. 106A, Complex Duplex 3, Hala B5, Brasov, jud.Brasov sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail dpo@sibiscompany.ro Persoana Împuternicită – Responsabil Cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal :
Nume, telefon: 0742 750 146