1. – DESCRIERE CAMPANIE
1.1 SIBIS CONCEPT COMPANY SRL ofera clientilor, persoane fizice, eligibili potrivit art. 1.3, un discount, in cuantumul corespunzator mentionat la art. 1.2, care poate fi folosit la achizitionarea, in perioada 13.12.2023 – 31.12.2023, la orice comanda plasata pe site ul www.eTutun.ro, in perioada mentionata. Aceasta reducere se aplica direct la pretul produsului, in functie de categoria produselor adaugate in cos si de valoarea cosului de cumparaturi. Reducerea este valabila doar pentru produsele care se incadreaza in categoriile de la art. 1.2, in limita stocului disponibil pe site ul www.eTutun.ro.

1.2 Categoriile de produse participante la campanie in promotie:  

PENTRU INJECTAT
Tuburi Tigari
Tutun / Pentru injectat tuburi tigari
Tutun / La cutie
Tutun / La punga
Tigari de foi / Umplutura tutun
Tigari de foi / Pachete cu transport gratuit
Creaza-ti propriile tigari
Aparate injectat / rulat / Aparate injectat
PENTRU RULAT
Aparate injectat / rulat / Aparate rulat
Tutun / Pentru rulat tigari
Filtre
Foite
ALTE CATEGORII
Toate celelalte categorii din site ul www.eTutun.ro, mai putin Pliculete cu nicotina, Puff Bar si categoriile enumerate mai sus.

 1.3 Valoarea discountului se acorda direct, in functie de categoria produselor adaugate in cos si de valoarea cosului de cumparaturi, in momentul plasarii comenzii pe site ul www.etutun.ro, dupa cum urmeaza:

 Valoare comanda / leiPentru InjectatBucDiscPentru RulatBucDiscAlte categoriiBucDisc
0 si 200Tuburi tigari CLUB Classic1100%Foite OCB Standard blue5100%   
200 si 500Tigari de foi FIRST Gold1100%Tabachera TORO Small1100%   
> 500Tuburi tigari CLUB Classic1100%Bricheta CLIPPER1100%   
 Tigari de foi FIRST Gold1100%Tabachera TORO Small1100%   
> 100      Bricheta CLIPPER Metal1100%

1.4 Reducerea la care clientul este indreptatit prin utilizarea discountului se cumuleaza cu orice alta reducere sau discount aplicat/a produsului achizitionat.

1.5 In cazul in care returul produsului achizitionat cu utilizarea discountului intervine dupa utilizarea discountului, clientul va primi pretul efectiv platit pentru produsul achizitionat si returnat.

2  – ORGANIZATORUL

Campania este organizata de SIBIS CONCEPT COMPANY SRL (denumit in continuare “eTutun” sau “Organizator”) cu sediul in Brasov, str. Zizinului, nr.106A, complex Duplex 3, hala B5, CP 500407, jud. Brasov, Romania, cod unic de inregistrare RO38359096, numar de inregistrare la Registrul Comertului J08/2851/2017, reprezentanta legal de domnul Szabolcs Brassai, in calitate de Administrator.

3– DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza in perioada promotionala mentionata mai sus produse participante la promotie, conform art. 1.2., pe site ul www.eTutun.ro . Pentru claritate, clientii eligibili pentru aceasta campanie sunt cei care finalizeaza comanda pe site ul www.eTutun.ro  

 

4  – Mecanism de functionare:

4.1 Pentru a beneficia de prezenta campanie, trebuie urmati urmatorii pasi:

  • Clientul intra pe site ul www.eTutun.ro   
  • Clientul adaugă în Coșul de cumpărături unul sau mai multe produse din categoriile enumerate la art. 1.2
  • Clientul plaseaza comanda pe site ul www.eTutun.ro

4.2 Clientul nu poate primi contravaloarea in bani a reducerii.

4.3 In cazul in care exista un cod de reducere, acesta nu este transmisibil si nu se aplica la precomenzi.

4.4 Reducerea se poate folosi cumulat cu alte promotii existente pe site ul www.eTutun.ro sau cu un voucher din alte campanii pentru acelasi produs.

5  – CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a nu acorda discountul persoanelor care falsifica procedura de participare si/ sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de a participa in Campanie, va atrage anularea dreptului respectivei persoane de a participa la Campanie si nu i se va acorda discountul aferent.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, datorita fraudei, datorita problemelor tehnice, sau din orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corupe sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. Atunci cand Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei de desfasurare a Campaniei, se va face un anunt oficial.

6  – LIMITAREA RĂSPUNDERII

In conditiile prevazute de legea romana, Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

Participantii la prezenta Campanie inteleg ca aceasta se desfasoara sub conditia existentei produselor in stocul Organizatorului, astfel incat Organizatorul nu este raspunzator pentru situatiile in care produsele nu sunt disponibile in stoc in momentul plasarii comenzii.

Organizatorul nu este raspunzator pentru situatiile in care clientul nu poate folosi codul de discount din motive care nu tin de acesta (probleme tehnice ale dispozitivului utilizat de client, lipsa conexiunii la internet, imposibilitatea accesarii contului de client sau a adresei de e-mail etc).

7  – LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.

Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente.

8  – ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Clientul nu poate solicita sau opta pentru primirea contravalorii disountului-ului in bani sau a altor obiecte si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor acestuia.

9- TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul raspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de discounturile oferite.

10  – REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant) pe pagina dedicata la adresa:

https://etutun.ro/termeni-si-conditii-decembrie-magic

cat si la sediul Organizatorului, din str. Zizinului, nr.106A, complex Duplex 3, hala B5, CP 500407, Brasov, jud. Brasov, Romania.

11  – FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

12  – INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

Campania inceteaza, in mod corespunzator, in situatia in care produsele participante la aceasta nu mai sunt disponibile pe site ul www.eTutun.ro .

Campania inceteaza conform perioadei de valabilitate mentionate la art.1.1.

13  – PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie, iar Agentia in calitate de imputernicit al Operatorului. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor;

utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor;

transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);

prelucrari automate, inclusiv profilare;

plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelor castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);

in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor;

punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (Obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, personelor vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persone imputernicite (cum ar fi Agentia), notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.

Altor societati din Grup

Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila Furnizorii produselor participante la Campanie

Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, aceste vor fi pastrate pentru intrega perioada de arhivare conform regulilor financiar- contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;

Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: str. Zizinului, nr.106A, Complex Duplex 3, hala B5, CP 500407, Brasov, jud. Brasov

E-mail: dpo@sibiscompany.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturilor: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e- mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

14  – TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind reducerile acordate facute dupa primirea acestora de catre clienti, asa cum se arata prin prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru fapte care provoaca imposibilitatea acordarii unei reduceri catre un client. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

ORGANIZATOR SIBIS CONCEPT COMPANY SRL

Szabolcs Brassai – Administrator